Dobar ili HDL holesterol

Holesterol se u krvi prenosi pomoću lipoproteina, jedinjenja koja se javljaju u dva glavna oblika:

 • Lipoproteini velike gustine ili HDL (engl. High Density Lipoproteins) i
 • Lipoproteini male gustine ili LDL (engl. Low Density Lipoproteins) i

Holesterol koji se prenosi pomoću lipoproteina velike gustine (HDL) se stoga naziva HDL holesterol ili jednostavno dobar holesterol.

Pretpostavlja se da HDL uklanja holesterol sa zidova arterija i vraća ga nazad u jetru radi njegove prerade, što je glavni razlog zašto se holesterol prenošen sa HDL naziva dobar holesterol.

Uklanjanjem holesterola sa zidova krvnih sudova, sprečava se ateroskleroza i time se smanjuje rizik od pojave srčanog ili moždanog udara.

Kod zdravih osoba, oko 30% holesterola u krvi se prenosi putem HDL.

Muškarci imaju niži nivo HDL-a u svom organizmu od žena. Takođe, ateroskleroza je češća kod muškaraca nego kod žena.

Studije su pokazale da se za nepromenjeni nivo lošeg LDL holesterola (holesterola koji se prenosi lipoproteinima niske gustine, engl. Low Density Lipoprotein), rizik srčanih oboljenja povećava čak 10 puta kako se nivo dobrog HDL holesterola smanjuje.

Sa druge strane, za nepromenjeni nivo HDL-a, rizik srčanih oboljenja se povećava 3 puta kako se LDL povećava.

Čak i osobe sa niskim nivoom lošeg LDL holesterola, su donekle izloženije riziku srčanih oboljenja ako im je nivo dobrog HDL holesterola takođe nizak.

Rezultati analize krvi

Tumačenje rezultata mg/dl mmol/l
Nizak nivo - RIZIČNO muškarci: <40
žene: <50
<1,03
Srednji nivo 40–59 1,03–1,55
Visok nivo - POŽELJNO >60 >1,55

Kako povećati dobar HDL holesterol?

Izvesnim promenama u ishrani i životnom stilu:

 • Unositi više maslinovog ulja.
 • Unositi više Omega 3 ribljeg ulja,
 • Izbegavati unošenje Omega 6 ribljeg ulja, jer Omega 6 smanjuje ukupan nivo holesterola, tj. smanjuje istovremeno i loš LDL i dobar HDL holesterol (Omega 6 se nalazi i u orasima).
 • Izbegavati unošenje suncokretovog, kukuruznog i sojinog ulja, jer ona takođe smanjuju dobar HDL holesterol.
 • Izbegavati unošenja zasićenih masnih kiselina.
 • Jedna čaša alkohola dnevno ili manje, povećava nivo HDL-a, doduše više kod žena, nego kod muškaraca. HDL prenosi holesterol nazad do jetre, a poznato je da holesterol ima zaštitni efekat na membrane ćelija. Pretpostavlja se da se ovako manifestuje potreba jetre da se zaštiti od štetnog uticaja alkohola.
 • Jabuka, dunja i šargarepa sadrže dosta pektina koji povišava dobar HDL, a snižava loš LDL holesterol.
 • Povećati fizičku aktivnost.
 • Prestati sa pušenjem.
 • Smanjiti gojaznost.

Ako smatrate članak korisnim, podelite ga sa prijateljima:

PROČITAJTE JOŠ: