Pravila upotrebe

Korišćenjem sajta Lekar savetnik, saglasni ste sa sledećim pravilima i napomenama:

Lekar savetnik je sajt informativnog karaktera i ne može da zameni lekarski pregled i Vašeg lekara ili farmaceuta po pitanju saveta o Vašem zdravlju.

Osnovni cilj sajta Lekar savetnik je da dopuni Vaše znanje o zdravlju čoveka, a ne da zameni Vašeg lekara ili farmaceuta.

Pre primene bilo kakvog saveta sa našeg sajta obavezno se posavetujte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Lekar savetnik će učiniti sve da proveri tačnost i pouzdanost informacija koje se nalaze na sajtu u onoj meri koliko je to mogućno.

Odricanje od odgovornosti:

  • Sva tumačenja, objašnjenja i naučne članke na sajtu treba shvatiti isključivo kao smernice informativnog karaktera koje služe kao pomoć za sticanje opšte slike o zdravlju čoveka.
  • Za svako pravo tumačenje i objašnjenje rezultata analize obavezno se obratite svom lekaru i/ili farmaceutu.
  • Cilj sajta nije da zameni Vašeg lekara ili farmaceuta.
  • Sajt Lekar savetnik, kao i svi ljudi koji su učestvovali u njegovom razvijanju nikako se ne mogu smatrati odgovornim za bilo kakvo pogrešno tumačenje informacija ili davanje pogrešnih procena o zdravstvenom stanju.
  • Sajt Lekar savetnik, kao i svi ljudi koji su učestvovali u njegovom razvijanju, nikako se ne mogu smatrati odgovornim za tačnost i ispravnost naučnih članaka i podataka koji su objavljeni na sajtu, niti se mogu smatrati odgovornim za eventualne postupke preduzete na osnovu informacija u člancima. Za svako pravo tumačenje informacija i eventualno preduzimanje postupaka na osnovu njih, obavezno i uvek se obratite vašem lekaru i/ili farmaceutu.
  • Lekar savetnik se ne može smatrati odgovornim za tačnost informacija koje su navedene na sajtu, a potiču od strane trećih lica.
  • Lekar savetnik nije odgovaran za sadržaj Google ili bilo kojih drugih reklama.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom!

Svratite i na Fejsbuk