Da li se razlikujemo u načinu na koji volimo?

Zagrljeni par

Osećajno vezivanje je specifičan odnos između dve osobe koji se razlikuje od ostalih odnosa po tome što obezbeđuje osećaj sigurnosti i pripadanja, a bez koga postoji usamljenost i nespokojstvo.

Stil vezivanja je emotivna predispozicija koju unosimo u bliske odnose i koja utiče na naša očekivanja i ponašanje u svim bliskim odnosima.

Postoji 4 stila osećajnog vezivanja: siguran, preokupirani, bojažljivi i povlačeći stil.

Siguran stil

Siguran stil ima samopouzdanje, pozitivan stav prema drugima i pokazuje bliskost u odnosima.

Osobe ovog stila imaju pozitivno mišljenje o sebi i drugima. Razvijaju bliske odnose i pokazuju naklonost prema ljudima. Utisci drugih o njima su generalno pozitivni. Vide ih kao tople, osećajne, prijateljski raspoložene i pouzdane.

Prijateljstva su im važna i bliska. Otvoreni su i mogu da izraze negativna osećanja.

Partnerski odnos karakteriše intimnost, bliskost, međusobno poštovanje, uključenost i otvorenost. Imaju realnu sliku partnera i odnosa. Konflikte rešavaju konstruktivno.

Na stres i probleme reaguju tako što se bore fleksibilno i aktivno. Pokazuju različite strategije uključujući i druge kao izvor podrške.

Preokupirani stil

Zaljubljeni par u šetnji šumom

Preokupirani imaju veliku potrebu za bliskošću, negativan model sebe i preterano pozitivan model drugih.

Nemaju samopouzdanja i zavisni su od drugih u samovrednovanju.

Zahtevaju veliku bliskost u odnosima i očajno traže pažnju i podršku. Imaju utisak da drugi ne daju sebe dovoljno i da ih ne cene dovoljno.

Prijateljstvo im je veoma važno. Imaju potrebu za jednim najboljim drugom kojem postavljaju visoke zahteve. Opažaju prijatelje kao nedostupne, nedovoljno podržavajuće i nepouzdane. Izrazito su samootvoreni i često imaju konflikte.

Partnerski odnos za njih ima kritičnu važnost. Često su u vezama jer ne mogu da budu sami. Lako se zaljubljuju i idealizuju partnera i novu vezu. Bes, strast, ljubomora i posesivnost su glavne karakteristike njihovih odnosa. Više su investirani u vezu od partnera, ali su i dominantniji, zavisni i zahtevni. Imaju želju da budu potrebni i da se brinu, ali na način koji više odražava njihovu dominaciju i nametljivost. Imaju izraženu anksioznost prema raskidima i teško ga doživljavaju. Ostaju u vezama uprkos ozbiljnim problemima.

Na stres i probleme reaguju veoma izraženo, ponekad preterano. Kada se osećaju loše, odmah se obraćaju drugima. Teško rešavaju probleme bez tuđe pomoći.

Pretpostavka je da kod preokupiranih pozitivan model drugih maskira manje svestan negativni model. Manifestuje se kao tendencija da idealizuju druge, kao odbrana protiv znanja da drugi bar nekada neće biti dostupni i brižni.

Bojažljivi stil

Bojažljivi imaju nisko samopouzdanje i izbegavaju bliskost zbog straha od odbijanja i povređivanja. Kod njih postoji konflikt motiva želje i straha od bliskosti.

Izrazito su samosvesni, ali imaju veoma nisko samopouzdanje. Emotivno su zavisni, ljubomorni i anksiozni na razdvajanje ili raskid. Skloni su da brinu da se neće svideti drugima i da će ih drugi videti kao glupe, neprivlačne ili dosadne. Oni kažu da žele da se više otvore i postanu socijalno sigurniji, ali im je teško da razviju poverenje. Žele kontakt sa drugima, ali osećaju da su neodgovarajući i ekstremno su osetljivi na bilo koji znak odbijanja.

Model drugih je negativan. Teško im je da razviju poverenje. Izbegavaju da traže podršku drugih dok nisu sigurni u pozitivan odgovor. Izbegavaju konflikte, otvaranje, javne nastupe i veoma su stidljivi.

Imaju nekoliko bliskih prijatelja, ali se retko otvaraju i izbegavaju konflikt.

Teško im je da se uključe u partnersku vezu, a kada se uključe, pasivni su, zavisni i više se ulažu nego partner. Nesigurni su u vezi i skloni su da krive sebe za probleme. Retko otvoreno komuniciraju i ne pokazuju svoja osećanja. Izbegavaju konflikte. Raskid im pada teško jer se plaše da nikada neće naći novog partnera.

Ne stres i probleme reaguju emocionalno, ali ne pokušavaju da aktivno reše problem.

Povlačeći stil

Zaljubljeni par na travi

Povlačeći (odbacujući) umanjuju značaj veze. Imaju visoko samopouzdanje i kompulsivno samooslanjanje.

Model sebe je preterano pozitivan. Drugi ih vide kao arogantne, pametne i kritički raspoložene, suzdržane i distancirane. Teže emocionalnoj nezavisnosti i nisu skloni ljubomori i anksioznosti kada se rastaju od značajnih drugih.

Cinični su, kritični i hladni prema drugima i održavaju emocionalnu distancu. Ne otvaraju se i izbegavaju konflikte. Umanjuju značaj odnosa i podvlače značaj nezavisnosti, slobode i uspeha.

Imaju površna prijateljstva, zasnovana na interesima i aktivnostima, a ne na bliskosti. Ne otvaraju se iako su ekstravertirani, ali bez emocionalnog ulaganja.

Partnerski odnos karakteriše nedostatak intimnosti, bliskosti, samootvaranja i izražavanja emocija. Manje ulažu u vezu od partnera. Izbegavaju emocije i konflikte. Kako ne traže podršku od partnera, tako i ne reaguju na zahteve za podrškom i znake zavisnosti od partnera. Plaše se posvećivanja i brzo osećaju dosadu ili se osećaju kao da su u zamci. Nezainteresovani su, zauzeti, fokusirani na posao i uspeh. Imaju veze, ali se postavlja pitanje kvaliteta tih veza.

U stresnim situacijama se udaljavaju od emocija i umanjuju značaj problema. Aktivno izbegavaju da od drugih traže podršku i nisu emocionalno ni reaktivni, ni ekspresivni.

Pretpostavka je da povlačeći imaju nesvesno negativnu sliku o sebi i da je usvajanje distance prema drugima ustvari način odbrane krhke slike o sebi od potencijalne povrede.

Vesna Travica, diplomirani psiholog.

BLISKE TEME

POPULARNE TEME