Kalijum (K)

Količina kalijuma u krvi

Kalijum je elektrolit čije su normalne vrednosti od 4,5 do 5,4 mmol/l (mili mola po litru krvi).

Snižene vrednosti kalijuma (hipokalijemija)

Uzroci sniženih vrednosti kalijuma su:

 • Ishrana koja ne sadrži adekvatnu količinu kalijuma,
 • Povraćanje (izrazit gubitak),
 • Proliv,
 • Korišćenje laksativnih sredstava,
 • Opstrukcija creva,
 • Dijabetička ketoacidoza,
 • Lekovi (diuretici, kortikosteroidi).

Simptomi kod sniženih vrednosti

Simptom je mišićna slabost. Dijagnoza se postavlja na osnovu snižene koncentracije kalijuma u krvi koja je manja od 3,2 mmol/l.

Terapija kod sniženih vrednosti

Davanje soli kalijuma (oralno ili intravenski) ili kalijumhloridi. Uzimanje hrane bogate kalijumom:

 • Voće,
 • Voćni sokovi,
 • Mleko,
 • Proteini životinjskog porekla.

Povišene vrednosti kalijuma (hiperkalijemija)

Uzroci povišenih vrednosti su:

 • Krvarenja u digestivnom traktu,
 • Krvarenja u mekom tkivu,
 • Velike povrede,
 • Bolesti bubrega kao što su akutna i hronična bubrežna insuficijencija,
 • Transplatiran bubreg,
 • Hemoliza eritrocita.

Simptomi kod povišenih vrednosti

Simptomi su:

 • Neuromišićni poremećaji (slabost, paraliza),
 • Metalni ukus u ustima,
 • Uvećavanje trbuha,
 • Proliv.

Promene mogu biti zabeležene i na EKG-u.

Terapija kod povišenih vrednosti

Prvo bi trebalo odrediti uzrok povišenih vrednosti pa na osnovu toga primeniti adekvatnu terapiju.

Svratite i na Fejsbuk
Da li ste znali

...da je za pravilan rad štitne žlezde neophodan jod?

Koje namirnice su bogate jodom?